Doctor X FisiologiaVegetal

Per a visualització exemples de les dades LAI podeu anar a aquest enllaç. es pot veure el gràfic de resultats per tractament aquí.

Protocol pel seguiment de creixement vegetal per a practiques en assignatures de Fisiologia Vegetal i Fisiologia Vegetal Ambiental.

Crèdits

Dr. Shawn C. Kefauver

Ecofisiologia de Conreus Mediterranis/Integrative Crop Ecophysiology Group

Universitat de Barcelona, Fac. Biologia, Dept. B.E.E.C.A., Secció Fisiologia Vegetal

 

Doctor X LAI (tecnologia per quantificar el índex de àrea foliar LAI)

Context

Objectius

Són objectius quantificables que ens permetin mesurar l’impacte de cada mena de deficit o tractament de nutrició al creixement i l’estat fisiològic de les plantes de l’estudi:

L’objectiu d’aquesta activitat és quantificar tant la cobertura de la vegetació com la densitat o biomassa de l’esmentada superfície foliar (mesurada pel índex LAI) dels diferents tractaments de les practiques en la Secció de Fisiologia Vegetal a l’Universitat de Barcelona.

 Materials

Per dur a terme aquest experiment necessitarem els següents materials:

  • Qualsevol telèfon mòbil “smartphone Android”
  • Connexió al internet – al campus UB i per EDUROAM en altres universitaris europeus. Com que les imatges poden ser de un cert tamany es recomana millor una connexió WiFi.

Passes a seguir

Es important explicar clarament les passes a seguir.

  1. Instal·lar l’aplicació mòbil ODK Collect.

Cal connectar-se a internet i anar a Google Play, Cerca “ODK” i triar “ODK Collect” de “Open Data Kit”. Seleccionar aquest resultat i fer clic al botó Instal·lar. Fer clic a D’acord després de veure la configuració de seguretat. Després de l’ instal·lació del ODK Collect, aquesta apareixerà al calaix d’aplicacions. Seleccionar-la per iniciar l’aplicació.

  1. Connectar al servidor “Aggregate” del UB Doctor X LAI

Per canviar les preferències del ODK Collect, prémer el botó de menú dedicat del vostre dispositiu quan es troba a la pantalla d’inici ODK Collect. Als dispositius Android 3.x i 4.x sense un botó dedicat a les funcions del botó Menú s’accedeixen a través de l’estreta glifo vertical de tres petits quadrats que es mostra a la part superior dreta de la barra de menú. Des de “Cambiar la configuración” seleccionar “Servidor – Usuario” i canviar el apartat de “Ajustes de ODK Aggregate” al mig pel següent URL: https://universitatbarcelonadoctorxlai.appspot.com.

  1. Descarregar el formulari UB_FisiologiaVegetal

Ara que estem connectats al servidor correcte, cal que seleccionis “Get Blank Form” per descarregar del servidor els fulls en blanc anomenats UB_FisiologiaVegetal que desprès es pot omplir i pujar. Ara tenim el formulari correcte i podem desconnectar de l’internet i anar als camps experimentals i hivernacles per fer les mesures!

  1. Mesurar el LAI de uns tests de cultiu petits.

Per cada test punt seguir les instruccions i omplir totes les dades pertinents del formulari del mòbil per a primer afegir les dades del grup i després les dades del LAI de la plant en el test, i desprès afegir també data i lloc fins a finalitzar i marcar com complert el formulari. La llengua per defecte és el català i a mes te suport en anglès i castellà.

  1. Recollida de dades posteriorment a l’experiment

És fonamental que recordeu pujar les dades desprès de fer les mesures en cada test del teu tractament o experiment! És molt fàcil. Torna a connectar-se al internet (millor wi-fi que dades perquè ara pujareu totes les imatges que heu fet). Torneu a “Enviar Formulario Finalizado(#)” (o similar) per a seleccionar-les totes i prémer el botó “Enviar Selección.” Començarà a enviar les dades, amb la confirmació quan s’ha acabat.

Obtenció de dades

Per deixar constància de la teva contribuir a la millora global del superfície foliar (leaf area índex = LAI), pots veure les dades obtingudes a través d’aquest formulari a la web del fitxer GoogleSheet de l’assignatura.

El processament de les imatges i el càlcul del area foliar verd és farà automàticament per un software en el núvol des dels laboratoris de la Secció de Fisiologia Vegetal de l’Universitat de Barcelona amb el software propi “Fusion” i disponibles a https://sckefauver.com/doctor-x-fisiologiavegetal i el Campus Virtual de l’UB.

 

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: