Doctor X LAI

Per a visualització exemples de les dades LAI podeu anar a aquest enllaç.

Protocol Doctor X LAI de Dr. Shawn C. Kefauver de la Clinica de Salut Ambiental x Barcelona, una col.laboració amb el CCCB i l’Ajuntament de Barcelona.

Crèdits

Dr. Shawn C. Kefauver

Ecofisiologia de Conreus Mediterranis

Universitat de Barcelona, Fac. Biologia, Fisiologia Vegetal

 

Doctor X LAI

(tecnologia alta i baixa per quantificar el índex de àrea foliar LAI)

Context

Motivacions que ens porten a terme aquest experiment:

Volem incrementar l’índex de superfície foliar (leaf area índex = LAI), d’acord amb els objectius del COP21 relatius a ciutats; així com millorar la qualitat de l’aire i altres factors climàtics relacionats amb la salut a Barcelona.

Objectius

Idealment són objectius quantificables que ens permetin mesurar l’impacte:

L’objectiu d’aquesta activitat és quantificar tant la cobertura de la vegetació com la densitat o biomassa de l’esmentada superfície foliar (mesurada pel índex LAI) dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. Si menys de la meitat (50%) de cada parc o jardí consisteix en vegetació, com augmentar el total del superfície foliar de tota la ciutat?

 Materials

Per dur a terme aquest experiment necessitarem els següents materials:

  • Qualsevol telèfon mòbil “smartphone Android” – 0€
  • Adaptador d’ull de peix per a càmera mòbil MPOW MFE1N – ~20€ – Amazon.es
  • Connexió al internet – gratuït al CCCB i cafès de la ciutat.
  • Cordill (1.5 m ) i plom/pes – ~1€ – a qualsevol ferreteria o merceria.
  • Brúixola física o digital (es pot descarregar al mòbil gratuïtament), per trobar el nord.

Passes a seguir

Es important explicar clarament les passes a seguir.

  1. Instal·lar l’aplicació mòbil ODK Collect.

Cal connectar-se a internet i anar a Google Play, Cerca “ODK” i triar “ODK Collect” de “Open Data Kit”. Seleccionar aquest resultat i fer clic al botó Instal·lar. Fer clic a D’acord després de veure la configuració de seguretat. Després de l’ instal·lació del ODK Collect, aquesta apareixerà al calaix d’aplicacions. Seleccionar-la per iniciar l’aplicació.

  1. Connectar al servidor “Aggregate” del UB Doctor X LAI

Per canviar les preferències del ODK Collect, prémer el botó de menú dedicat del vostre dispositiu quan es troba a la pantalla d’inici ODK Collect. Als dispositius Android 3.x i 4.x sense un botó dedicat a les funcions del botó Menú s’accedeixen a través de l’estreta glifo vertical de tres petits quadrats que es mostra a la part superior dreta de la barra de menú. Des de “General Settings” seleccionar “Server” i canviar el apartat de “ODK Aggregate Settings” al mig pel següent URL: https://universitatbarcelonadoctorxlai.appspot.com.

  1. Descarregar el formulari Doctor X LAI

Ara que estem connectats al servidor correcte, cal que seleccionis “Get Blank Form” per descarregar del servidor els fulls en blanc anomenats Doctor X LAI que es poder omplir. Ara tenim el formulari correcte i podem desconnectar de l’internet i anar als parcs i jardins per fer les mesures! No oblideu el vostre objectiu ull de peix, brúixola, i cordill i plom/pes…

  1. Mesurar el LAI de unes àrees del parc o jardí.

Cal seleccionar una àrea d’uns 50 x 30 m2 d’interès al parc. Farem línies de punts de mesura amb 10 m entre cada punt i 10 m entre cada transsecte (per a un total de 15 punts de 1.1 a 3.5), mesurat simplement amb passos. No cal ser molt exacte perquè la aplicació afegeix dades GPS. En cada punt siguir les instruccions del formulari del mòbil per a primer d’afegir les dades del grup i després les dades del LAI a una alçada inferior a 1.5 m i el LAI a una alçada major de 1.5, data i lloc. Te suport en anglès, castellà i català.

  1. Recollida de dades posteriorment a l’experiment

És fonamental que recordeu enviar-nos les dades desprès de fer les 15 mesures en cada parc o jardí! És molt fàcil. Torna a connectar-se al internet (millor wi-fi que dades perquè ara pujareu totes les imatges que heu fet). Torneu a “Send Finalized Form (15)” per a seleccionar-les totes i prémer el botó “Send Selected.” Començarà a enviar les dades, amb la confirmació quan s’hagi acabat.

Obtenció de dades

Per deixar constància de la teva contribuir a la millora global del superfície foliar (leaf area índex = LAI), pots veure les dades obtingudes en aquest experiment a la web https://universitatbarcelonadoctorxlai.appspot.com amb als mediadors de l’Estació Ciutat.

El processament de les imatges hemisfèriques i el càlcul del LAI és farà posteriorment als laboratoris informàtiques de L’Universitat de Barcelona amb el software “open-source” CAN-EYE de la INRA (Institut Nacional de Recerca Agrícola Francès, https://www6.paca.inra.fr/can-eye/) i és publicaran a la pàgina web htpp://www.estaciociutat.barcelona i https://sckefauver.com/doctorx-lai.

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: